Välkommen till Nässjö Sotningsdistrikt

Vi på Nässjö Sotningsdistrikt utför besiktningar av eldstäder och rökkanaler. Vi besiktigar också för OVK och utför rensning av ventilationskanaler.

Vi installerar braskaminer och reparerar skorstenar.

 

Du når oss lättast på telefon: 0380 – 107 09 eller mail info@nassjosot.se

Telefontider är måndag - torsdag 8.00 - 11.00 

Skorstensrenovering

Skorstensfolket Götaland tätar och reparerar ventilations- och rökkanaler, renoverar skorstenar med insatsrör eller glidgjutning och ger även nytt liv till slitna skorstenar genom ommurning eller inklädning med krona i plåt. De hjälper även till om din kakelugn är i behov av renovering eller om du vill installera en kamin eller kassett i en öppen spis.

Läs mer på www.sfgotaland.se

OBS Ny telefontid måndag - torsdag 8.00 - 11.00